Friday, April 12, 2019

SVENSKA -- FLORENS - DEKLARATIONEN FÖR EN INTERNATIONELL FRONT ATT LÄMNA NATOFLORENS - DEKLARATIONEN
FÖR EN INTERNATIONELL FRONT ATT LÄMNA NATO


Risken för ett stort kärnvapenkrig som kan innebära mänsklighetens slut är verklig och ökande, även om risken inte uppmärksammas av allmänheten som hålls okunnig om denna omedelbart föreliggande fara.
Ett starkt engagemang för att hitta en väg ut ur krigssystemet är av avgörande betydelse. Detta väcker frågan om fortsatt anslutning till NATO för Italien och andra europeiska länder.
NATO är inte en allians. Det är en organisation som styrs av Pentagon. Dess mål är militär kontroll av såväl Väst- som Östeuropa.
Amerikanska baser i NATO-länder tjänar till att ockupera dessa länder genom att upprätthålla en permanent militär närvaro. Detta gör det möjligt för Washington att påverka och kontrollera medlemsländernas politik och förhindra äkta demokratiska val.
NATO är en krigsmaskin som verkar enligt Förenta Staternas intressen och med de stora europeiska maktgrupperna som medlöpare, vilket gjort dem skyldiga till brott mot mänskligheten.
NATO's aggressiva krig mot Jugoslavien 1999 banade väg för globaliseringen av militära ingripanden, som kriget mot Afghanistan, Libyen, Syrien och andra länder, krig som utgör solklara kränkningar av internationell rätt.
Dessa krig finansieras av medlemsländerna, vars militära budgetar ständigt ökar. Viktiga sociala utgifter får stå tillbaka för stöd till kolossala militära program som det amerikanska kärnvapenprogrammet, viket kostar 1,2 biljoner dollar.
I strid med icke-spridningsavtalet har USA placerat ut kärnvapen i fem icke-nukleära NATO-länder, under falska förevändningar om ryskt hot. Genom sitt agerande riskerar de Europas säkerhet.
För att lämna krigssystemet, vilket orsakar alltmer skada och exponerar oss för ökande faror, måste vi lämna NATO och hävda våra rättigheter som suveräna och neutrala länder.
På så sätt blir det möjligt att bidra till nermonteringen av NATO och alla andra militära allianser, och konfigurera om strukturerna i hela den europeiska regionen, och bidra till bildandet av en flerpolär värld där folkets frihetssträvan och social rättvisa kan realiseras.
Vi föreslår att vi skapar en NATO EXIT Internationell Front i alla NATO-länder genom att bygga ett grundläggande organisationsnät, ett nät som är tillräckligt stark för att stödja den mycket svåra kamp vi måste utkämpa för att uppnå detta mål, vilket är avgörande för vår framtid.

COMITATO NO GUERRA NO NATO/GLOBAL RESEARCH, 
Firenze (Italia), 07:04:2019No comments:

Post a Comment

VP
Before the Presidential Address to the Federal Assembly.The President of Russia delivered
the Address to the Federal Assembly. The ceremony took
place at the Manezh Central Exhibition Hall.


January
15, 2020


erdogan

Normandy format summit

Joint news conference following a Normandy format summit

https://tributetoapresident.blogspot.com/2019/12/joint-news-conference-following.html

Joint news conference following the Normandy format summit.

brics

irmãos de armas


Subtitled in PT, RO, SP

Click upon CC and choose your language.Imagem

PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

THE PUTIN INTERVIEWS


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


DANIELE GANSER

contaminação nos AçoresSubtitled in EN/PT

Click upon the small wheel at the right side of the video and choose your language.