GIULIETTO CHIESA

WWIII

CROATIAN  ENGLISH   ESPAÑOL  GREEK  NEDERLANDS  POLSKI  PORTUGUÊS EU   PORTUGUÊS BR  ROMANIAN  РУССКИЙ

What part will your country play in World War III?

By Larry Romanoff, May 27, 2021

 

The true origins of the two World Wars have been deleted from all our history books and replaced with mythology. Neither War was started (or desired) by Germany, but both at the instigation of a group of European Zionist Jews with the stated intent of the total destruction of Germany. The documentation is overwhelming and the evidence undeniable. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

         Read More

BRUTALITY

BRUTALITY IN ACTION

AND NO ONE REACTS AGAINST AND OPPOSES IT!!!....

BRUTALIDADE EM ACÇÃO

E NINGUÉM REAJE CONTRA ELA E SE OPÕE!!!...

https://twitter.com/backtolife_2023/status/1589485984361873408?s=20&t=7vdffgzpUFi2yeU4FxCHng

 Wednesday, October 2, 2019

NORSK -- Manlio Dinucci -- Hong Kong, Nanjing-avtalen om igjen?


Det er klart at noen av ungdommene i Hong Kong har lagt seg til britisk kultur - etter overleveringen til Kina som deres spesielle provins. De kjenner ikke historien til sitt eget land, og hva de skylder Folkerepublikken Kina. For deres besteforeldre bragte London bare elendighet og ødeleggelse- noe som førte til kollapsen for Midtens Rike.

 | ROMA (ITALIA)  

JPEG - 38.1 ko
Hundrevis av unge kinesere står foran det britiske konsulatet i Hong Kong og synger ‘God save the Queen’ og roper «Må Gud bevare Hong Kong’.
En oppfordring til en samling i London av 130 parlamentarikere ba om at innbyggerne i den tidligere kolonien bør få britisk statsborgerskap.
På denne måten vil Storbritannia vise verdensopinionen, spesielt ungdommene, at de vil garantere for deres krav og menneskerettigheter.
Men historien er blitt slettet ut.
Det er derfor nødvendig, før noe annet, å kjenne til de historiske episodene som i første halvdel av det 19. århundret førte til at det kinesiske territoriet Hong Kong ble lagt under britisk herredømme.

For å kunne trenge seg inn i Kina, som var styrt av Qing-dynastiet, tydde Storbritannia til å spre opium ut i landet. Opiumen ble hentet til sjøs fra India, der de hadde monopol på stoffet.
Opiums-markedet spredte seg raskt i Kina, og førte til alvorlige økonomiske, fysiske, moralske og sosiale ødeleggelser. Dette førte til reaksjoner fra de kinesiske myndighetene.
Men da de konfiskerte lagre med opium i Kanton og brente det, okkuperte britiske soldater byen og andre kystbyer. Det ble den første opiumskrigen, som tvang Kina til å undertegne Nanjing-avtalen i 1842,
Artikkel 3 i avtalen slår fast: «Det er helt klart nødvendig og ønskelig for britiske borgere å beholde disse havnene for sine skip og sine lagre. Kina vil for alltid måtte avstå øya Hong Kong til Hennes Majestet Dronningen av Storbritannia og hennes arvinger».
I artikkel 6 i avtalen heter det: «Siden Hennes britiske Majestets regjering har vært nødt til å sende en ekspedisjons-styrke for å få kompensasjon for skadene påført dem av kinesiske myndigheters voldelige og urettferdige oppførsel, så har Kina gått med på å betale til Henne britiske Majestet en sum av 12 millioner dollar for utgiftene som er påført henne».
Nanjing-avtalen er den første av de urettferdige avtalene som de europeiske maktene (Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Belgia, Østerrike og Italia), Tsar-Russland, Japan og De Forente Stater sikret seg i Kina, ved hjelp av våpen. De sikret seg en serie privilegier.
Videre avståelsen av Hong Kong til Storbritannia i 1843, en alvorlig reduksjon av skatter på utenlandske varer (samtidig som europeiske regjeringer hevet tollbarrierene hjemme for å beskytte sin egen industri).
Videre åpning av de viktigste havnene for utenlandske skip, og deres rett til å holde deler av byområdene under sin egen administrasjon (konsesjoner) utenfor kinesiske myndigheters innblanding.
I 1898 annekterte Storbritannia Kowloon-halvøya i Hong Kong, og de såkalte New Territories. Disse områdene skulle ‘leies’, og leveres tilbake til Kina etter 99 år.
Det var omfattende misnøye med disse ordningene, og det eksploderte ved slutten av det 19. århundret i et populært opprør - Bokser-opprøret. Det førte til at en internasjonal styrke på 16 000 mann, under britisk ledelse, ble utkommandert. Der deltok også Italia (og Frankrike).
De landet i Tianjing i august 1900. Styrkene lot Beijing og andre byer være. Men de ødela mange landsbyer, og massakrerte befolkningen.
Senere tok Storbritannia kontroll over Tibet i 1903, mens Tsar-Russland og Japan delete Manchuria mellom seg.
Så var altså Kina redusert til en koloni, eller iallfall en halv-koloni. Hong Kong ble inngangsporten for plyndring av ressursene og slavearbeid og utnytting av den kinesiske befolkningen.
En stor mengde kinesere ble tvunget til å emigrere til USA, Australia og Sør-Øst-Asia, der de ble utsatt for liknende utnytting og diskriminering.
Så kan man stille seg spørsmålet: Hvilke historiebøker er det disse ungdommene leser - de som ber Storbritannia ‘redde’ Hong Kong?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Manifestações

2007 Speech

UKRAINE ON FIRE

Discurso do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, na manhã do dia 24 de Fevereiro de 2022

Discurso do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, Tradução em português
Presidente da Rússia, Vladimir Putin: Cidadãos da Rússia, Amigos,

Considero ser necessário falar hoje, de novo, sobre os trágicos acontecimentos em Donbass e sobre os aspectos mais importantes de garantir a segurança da Rússia.

Começarei com o que disse no meu discurso de 21 de Fevereiro de 2022. Falei sobre as nossas maiores responsabilidades e preocupações e sobre as ameaças fundamentais que os irresponsáveis políticos ocidentais criaram à Rússia de forma continuada, com rudeza e sem cerimónias, de ano para ano. Refiro-me à expansão da NATO para Leste, que está a aproximar cada vez mais as suas infraestruturas militares da fronteira russa.

É um facto que, durante os últimos 30 anos, temos tentado pacientemente chegar a um acordo com os principais países NATO, relativamente aos princípios de uma segurança igual e indivisível, na Europa. Em resposta às nossas propostas, enfrentámos invariavelmente, ou engano cínico e mentiras, ou tentativas de pressão e de chantagem, enquanto a aliança do Atlântico Norte continuou a expandir-se, apesar dos nossos protestos e preocupações. A sua máquina militar está em movimento e, como disse, aproxima-se da nossa fronteira.

Porque é que isto está a acontecer? De onde veio esta forma insolente de falar que atinge o máximo do seu excepcionalismo, infalibilidade e permissividade? Qual é a explicação para esta atitude de desprezo e desdém pelos nossos interesses e exigências absolutamente legítimas?

Read more

ARRIVING IN CHINA

Ver a imagem de origem

APPEAL


APPEAL TO THE LEADERS OF THE NINE NUCLEAR WEAPONS' STATES

(China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, the United Kingdom and the United States)

中文 DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS ITALIAN PORTUGUESE RUSSIAN SPANISH ROMÂNA

manlio + maria

MOON OF SHANGHAI site

LR on CORONAVIRUS

LARRY ROMANOFF on CORONAVIRUS

Read more at Moon of Shanghai

World Intellectual Property Day (or Happy Birthday WIPO) - Spruson ...


Moon of Shanghai

L Romanoff

Larry Romanoff,

contributing author

to Cynthia McKinney's new COVID-19 anthology

'When China Sneezes'

When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis

manlio

James Bacque

BYOBLU

irmãos de armas


Subtitled in PT, RO, SP

Click upon CC and choose your language.


manlio

VP
Before the Presidential Address to the Federal Assembly.The President of Russia delivered
the Address to the Federal Assembly. The ceremony took
place at the Manezh Central Exhibition Hall.


January
15, 2020


vp

President of Russia Vladimir Putin:

Address to the Nation

Address to the Nation.

READ HERE


brics


Imagem

PT -- VLADIMIR PUTIN na Sessão plenária do Fórum Económico Oriental

Excertos da transcrição da sessão plenária do Fórum Económico Oriental

THE PUTIN INTERVIEWS


The Putin Interviews
by Oliver Stone (
FULL VIDEOS) EN/RU/SP/FR/IT/CH


http://tributetoapresident.blogspot.com/2018/07/the-putin-interviews-by-oliver-stone.html
TRIBUTE TO A PRESIDENT


NA PRMEIRA PESSOA

Um auto retrato surpreendentemente sincero do Presidente da Rússia, Vladimir Putin

CONTEÚDO

Prefácio

Personagens Principais em 'Na Primeira Pessoa'

Parte Um: O Filho

Parte Dois: O Estudante

Parte Três: O Estudante Universitário

Parte Quatro: O Jovem especialista

Parte Cinco: O Espia

Parte Seis: O Democrata

Parte Sete: O Burocrata

Parte Oito: O Homem de Família

Parte Nove: O Político

Apêndice: A Rússia na Viragem do Milénio


contaminação nos AçoresSubtitled in EN/PT

Click upon the small wheel at the right side of the video and choose your language.


convegno firenze 2019